1998/4. szám

Tartalom

TANULMÁNYOK
Moksony Ferenc:
A kicsi szép. A determinációs együttható értelmezése és használata a szociológiai kutatásban (html, pdf)
Vicsek Lilla:
Vezetési esélyek 1993. Az osztályszármazás és a nemi hovatartozás jelentõsége a vállati felsõvezetõvé válásban (html)
Vásárhelyi Mária:
A korrupció a közgondolkodásban (html)
Pászka Imre:
Sociologia militans (html)

VITA
Munkaerõpiac
Gábor R. István:
Munkaerõ-kereslet - intézményi környezet - makropolitika (html)
Galasi Péter:
Hozzászólás Gábor R. István vitaindítójához (html)
Köllõ János:
Hozzászólás Gábor R. István vitaindítójához (html)
Középosztály
Angelusz Róbert-Tardos Róbert:
Középrétegesedés és polgárosodás - fogalmi dilemmák (html)

TÁJÉKOZÓDÁS
Albert Fruzsina-Dávid Beáta:
A hajléktalanság az emberi kapcsolatok szemszögébõl: szakirodalmi áttekintés (html)

MEGEMLÉKEZÉS
Liskó Ilona:
Várhegyi György emlékére (html)
Bangó Jenõ:
Niklas Luhmann 1927-1998 (html)