2013/3. szám

 
TANULMáNY
 
Kiss Dénes
A posztszocialista vidéki elit szerkezete és jellemzői. Esettanulmány Erdélyből
(pdf -0 kb)
 
Syi
A reciprocitás rejtett mintázatai
(pdf -0 kb)
 
Krémer Balázs
Miért is olyan félelmetes a társadalmak számára az, ha az emberek tovább élnek?
(pdf -0 kb)
 
Kisfalusi Dorottya
Kapcsolati és hálózati tőke. Vázlat a társadalmi tőke kettős természetéről
(pdf -0 kb)
 
Neulinger Ágnes
Világi rítusok, családi rítusok. Szakirodalmi áttekintés
(pdf -0 kb)
 
RECENZIó
 
Dén-Nagy Ildikó – Faludi Julianna – Ihász-Tóth Dániel
Európa mérlegen: az Európai Unió geopolitikai értelmezése a világrendszerben
(pdf -0 kb)