2016/ 1. szám

 
TANULMáNY
 
Tófalvy Tamás
Pizsamás bloggerek, hiteles újságírók: az újságírás határmunkálatainak fogalmi alapjairól
(pdf -0 kb)
 
Szücs László Gergely
Kísérlet a magyar hivatalos filozófiai élet Nyugat-képének rekonstrukciójára (1957–1980)
(pdf -0 kb)
 
Krémer Balázs
Az „új közgazdaságtanról” – Polányi Károly kölcsönbe vett szemüvegén keresztül… (Heurisztika és program)
(pdf -0 kb)
 
VITA
 
Huszár Ákos
Osztályelemzés és társadalomkritika – válasz a bírálóimnak
(pdf -0 kb)
 
RECENZIó
 
Huszár Orsolya
Utcagyerekek és hajléktalan fiatalok a társadalom szövetében
(pdf -0 kb)
 
KONFERENCIA BESZáMOLó
 
Kengyel Ákos
Az Európai Unió közös értékeinek vállalása: Az elmélet és a gyakorlat közötti távolság
(pdf -0 kb)