2017/ 1. szám

 
TANULMáNYOK
 
Czakó Ágnes – Győri Ágnes
Motiválás, ösztönzés a szakképzésben
(pdf -0 kb)
 
Czibere Ibolya
A családi állapot és az élettel való elégedettség összefüggései és hatásuk a társadalmi integrációra a magyar társadalomban
(pdf -0 kb)
 
Neulinger Ágnes – Mitev Ariel
Fiatal felnőttek családi rítusai és a felnőtté válás jellemzői a családtól való leválás idején
(pdf -0 kb)
 
Ferencz Gábor
„A magyarságnak már nincs hova hátrálnia”: radikális jobboldali tiltakozások 2005 és 2010 között
(pdf -0 kb)
 
SZAK-MA – AKTUALITáSOK, KöZéLET, VITA
 
Bárdits Anna – Németh Renáta
A statisztikai szignifikanciateszt rítusa – kortárs kritikák; a rítus a szociológiában
(pdf -0 kb)
 
Takács Flóra
Az esettanulmány mint módszertan a szociológiában
(pdf -0 kb)
 
Vajda Róza
Elmélet és empíria
(pdf -0 kb)
 
RECENZIóK
 
Marx-Dén Krisztina
A kirekesztett tudós: W. E. B. Du Bois és a szociológia története
(pdf -0 kb)
 
Deáky Zita
Lét-közelítések: Recenzió Kisdi Barbara „Létkérdések a születés körül” című könyvéről
(pdf -0 kb)