2017/ 3. szám

 
TANULMáNYOK
 
Gosztonyi Márton
A pénz zsonglőrei: A szegénységben élők pénzgazdálkodásának rendszere
(pdf -0 kb)
 
Jánk István
Nyelvi hátrány és diszkrimináció az iskolában: A nyelvi szocializáció jelentősége a tanuló értékelésében
(pdf -0 kb)
 
CSALáDSZOCIOLóGIA
 
Szalma Ivett
Bevezetés a Családszociológia blokkhoz
(pdf -0 kb)
 
Tóth Olga
A nukleáris családok összetételének változatossága a 20. század első harmadában: Esettanulmány egy demográfiai zárványról
(pdf -0 kb)
 
Nagy Beáta
Létezhet-e munka-magánélet egyensúly vezető állásban?
(pdf -0 kb)
 
Takács Judit
Aktívan törődő apák Magyarországon
(pdf -0 kb)
 
RECENZIóK
 
Pári András
Demográfiai változás és a családok formálódása: családi kaleidoszkóp - Changing Family Dynamics and Demographic Evolution: The Family Kaleidoscope
(pdf -0 kb)
 
Ságvári Bence
Európa tükörbe néz - Values and identities in Europe
(pdf -0 kb)