Szociológiai Szemle

2020/1. szám

A generációs elméletek értelméről

Székely Levente