1998/3. szám

Tartalom

TANULMÁNYOK
Csepeli György-Örkény Antal:
Nemzetközi összehasonlító szociológiai vizsgálat a nemzeti identitásról (html)
S. Molnár Edit-Pongrácz Tiborné:
Házasságon kívüli születések Európában és Magyarországon a 90-es években (html)
Blaskó Zsuzsa:
Kulturális tõke és társadalmi reprodukció (html)

MÛHELY
Gyukits György-Szántó Zoltán:
Privatizáció és társadalmi tõke. Gazdasági folyamatok társadalmi beágyazottsága egy kórházi osztály privatizációs kísérleteinek példáján (html)
Kovács Katalin:
Agrárgazdasági szereplõk az átmenet éveiben (Bihari Zsuzsanna és Váradi Mónika közremûködésével) (html)
Csigó Péter:
A gazdasági stabilizációs diskurzus - a konszolidáció diskurzusa (html)

TÁJÉKOZÓDÁS
Vedres Balázs:
A piaci átmenet elmélettörténete (html)
Jiri Musil:
A cseh szociológia száz éve, 1882-1989 (html, pdf)