2016/ 3. szám

 
FóKUSZ: TáRSADALMI INTEGRáCIó éS TáRSADALMI RéTEGZőDéS
 
Kovách Imre – Hajdu Gábor – Gerő Márton – Kristóf Luca – Szabó Andrea
A magyar társadalom integrációs és rétegződésmodelljei
(pdf -0 kb)
 
Albert Fruzsina – Hajdu Gábor
Integráltság, szegénység, kapcsolati tőke
(pdf -0 kb)
 
TANULMáNY
 
Földesiné Szabó Gyöngyi - Gál Andrea - Dóczi Tamás
Két tudományág mostohagyereke: A magyar sportszociológia fél évszázados útkeresése
(pdf -0 kb)
 
Gulyás Attila - Janky Béla
Választójog és intergenerációs igazságosság: Témakeretezés és választói attitűdök
(pdf -0 kb)
 
MóDSZERTANI ELEMZéS
 
Makay Zsuzsanna
Követéses vizsgálatból való kikerülés elhalálozás, válaszmegtagadás és egyéb okok miatt: panelkopás az „Életünk fordulópontjai” adatfelvételben
(pdf -0 kb)